فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة ، والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة ، وهو الطريقة ، والهدى وهو إشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة ، والرحمة وهي إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراق إلى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة

Advertisements

Perbincangan lanjut “bilakah malam lailatul qadr?”

Perbincangan lanjut berkaitan post sebelum ini.

Rujukan : Fathul Bari
Rujukan lain : https://www.alukah.net/spotlight/0/58411/#_ftn1

Web tersebut berjaya ringkaskan perbahasan puluhan muka surat Fath bari, dan mengambil hanya hadis sohih berkaitan perbahasan

Di dalam fath bari disebut juga syarahan galakan malam 27 dan jelas tidak mengambil sebagai HANYA 27 kemungkinan lailatul qadr

Saya tidak bersetuju dengan pandangan penulis yang mana melebihkan malam 27 adalah bidaah.

Saya cenderung mengambil pendekatan Ibnu Abbas dan Ubay bin Kaab seperti dinyatakan di dalam Fath Bari.

Wallahu aalam.

Bilakah lailatul qadar?

“Bilakah malam lailatul qadr? Malam ni ke? (Sebab malam 27)”

Lailatul qadr adalah peristiwa ghaibiyat yang tiada yang mengetahuinya melainkan Allah

Maka seperti disiplin perkara-perkara ghaib yang lain, jalan mengetahuinya hanyalah melalui al-quran dan hadis

Kemuliaan lailatul qadr disebut didalam sebuah surah didedikasikan khas untuknya surah Al-Qadr (syarahan di post lain insyallah)

Tentang bilakah ianya berlaku? Berikut perbincangan hadis berkaitan.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim
تحرُّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

“Carilah lailatul qadr pada 10 malam terakhir di dalam Ramadhan”

Kemudian didalam hadis riwayat Aishah r.a, dikhususkan kepada malam malam ganjil sahaja. Khilaf ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar AlAsqalani bahawa ulama khilaf sehingga 40 lebih pandangan bilakah berlakunya lailatul qadr.

Walaubagaimanapun fokus kebanyakan khilaf adalah malam ganjil yang mana?

Nas hadis menyebut melalui riwayat Abu Saied Alkhudri ianya jatuh pada malam 21 (riwayat bukhari dan muslim)

Riwayat Abdullah bin Unais adalah pada malam 23 (riwayat Muslim)

Riwayat yang paling banyak diambil adalah riwayat Ibnu Umar yang mana ianya berlaku di 10 malam terakhir dan khusu pada malam ke 7 dalam 10 terakhir (malam 27) – (riwayat bukhari dan muslim)

Riwayat ini juga disokong oleh Ubay bin Kaab dan Ibnu Abbas (Ibnu Khuzaimah)

(Kesemua riwayat hadis diatas adalah sahih)

Kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Kathir, Ibnu Hajar AlHaithami, Ibnu Hajar AlAsqalani dan beberapa ulama lain adalah ianya bertukar tukar dari satu malam ke malam yang lain.

Maka jika mampu pulun 10 terakhir dengan sekuat yang mampu, andai tidak mampu penuh 10, pulun malam ganjil..

Andai tidak larat kesemua malam ganjil jangan sampai terlepas 7 malam terakhir. Itulah maksud hadis diatas jika difahami didalam konteks perbahasan mengejar lailatul qadr.

Andai tidak dapat keseluruhan maka pulun lah di malam ke 27 mengambil pandangan Ubay bin Kaab dan Ibnu Abbas.

Moga kita berjaya mendapat ibadah yang terbaik, dan rahmat ilahi malam lailatul qadr. Amiin.

Isu Pembudayaan, tarbiah dan keperluan semasa di dalam Ikhwan Muslimin

Ikhwan Muslimin berjaya membentuk pembudayaan yang cukup hebat dari sudut perkara asas seperti sistem Usrah, Mabit, Daurah, dll

Pembudayaan ini pada asalnya mempunyai semangat dan tujuan tarbiah yang membuak-buak.

Namun dikemudian hari, ianya bertukar menjadi sebuah sistem yang mantap dan berjaya membentuk generasi yang istiqamah atas sesebuah perjuangan.

Isu yang timbul adalah sistem ini dibina atas asas-asas kuat ketika zaman awal penubuhan Ikhwan Muslimin.

Eh, mungkin tertanya mengapa ianya menjadi masalah pula?

Kerana beberapa kelemahan sistem awal didalam aplikasi di zaman semasa :

  1. Topik yang menjurus keperluan masa itu.
  2. Struktur yang masih boleh ditambah baik.
  3. Kesetaraan pada pertembungan dengan jahiliyah

Kerisauan adalah apabila seorang yang ditarbiah selama 30 tahun perkara yang sama, tidak mampu menguasai urusan baru dan topik baru, malah masih berfikir struktur dakwah,tarbiah dan tanzim lama sesuai untuk kehendak (saiz, jenis dan kepelbagaian ahli) semasa, malah tidak mengukur kekuatan menandingi kekuatan jahiliyah…. bukankah itu membawa kepada masalah?

Kebaikan lama membuktikan bahawa aqidah yang kuat mampu thabat dan membina sebuah ummah, namun andai aqidah tersebut gagal diserapkan melalui dakwah yang semakin hebat dan tarbiah yang semakin unik, maka kebaikan lama menjadi eksklusif kepada situasi lama tersebut.

Membataskan potensi dakwah dan tarbiah, ini merupakan kerisauan yang nyata.

Contoh yang mudah, penguasaan Dakwah Fardiah. Maka jika seorang itu beramal dengan kepekatan, kepantasan dan kesibukan dakwah fardiah pada format Universiti selama 20 tahun, bolehjadi mereka menyangka itulah asolah fikr/keaslian fikrah yang dicari. Sedangkan perubahan semasa menuntut pengurusan Tawasul Ijtimae dan Rabtul Aam.

Hasilnya, mereka hanya mengenal dakwah fardiah dan dakwah aammah tanpa mengenal penghubung antara keduanya.

Mereka berhujah “inilah cara berkesan yang sekian lama perlu dibuat?? Terbukti berkesan, apa masalahnya??”

Hasilnya, pelajar di universiti dapat diajak berukhuwwah dan beragenda kerana mudah untuk didakwah fardiah mahupun diadakan dakwah aamah (program umum) namun sesuatu malapetaka berlaku dalam masa yang sama.

Kegagalan berdakwah dan mentarbiah jiran sebelah rumah yang bersama dengannya dalam tempoh 20 tahun beliau melakukan dakwah fardiah universiti..

Bukankah Musab ketuk pintu semua rumah di Madinah? Beliau hanya mampu mengetuk pintu asrama dan gagal mengetuk pintu rumah jiran…

Amat malang…

Isu Maqasid dan qiym – nilai tanpa dalil

Di dalam penghujahan sistem barat, mereka akan menggunapakai nilai secara mutlak, dan undang-undang dan aturan akan mengambil nilai tersebut.

Contoh nilai “kesamarataan mutlak”, maka semua perkara akan diperjuangkan ke arah kesamarataan, dan seolah nilai kesamarataan ini tiada sempadannya. Contoh samarata dari sudut seksual, maka pelaku maksiat seksual LGBT adalah sama dengan manusia normal.

Ini salah dari semua sudut, di dalam Islam pelaku maksiat tidak boleh mendapat hak atas maksiat yang dilakukan. Maka haram perkahwinan sejenis. Mereka kata ini diskriminasi atas cinta kerana cinta tidak mengenal batas dan perbezaan, itu utopia. Hakikat cinta adalah mencintai sesuai dengna redha Allah. Maka hak yang tercabul adalah meninggalkan Allah dan bukannya perkahwinan sejenis.

Dalam islam ada maqasid dan qiym (taqwa), ada muslimin yang jahil menggunakan maqasid ini sama seperti penggunaan nilai didalam kerangka barat seperti berikut :

1. Maqasid dan qiym (taqwa/nilai islami) berdiri tanpa dalil khusus. Contoh menjaga agama dengan merujuk sifat pemerintah. Begitu banyak dalil syarat no1 adalah muslim, maka ditinggalkan semua dalil ini dan mengatakan nilai yang dituntut adalah keadilan. Maka keadilan itu adalah pada tafsiran barat juga tanpa merujuk maksud keadilan ialah menurut arahan Allah SWT. Apatah lagi melihat sudut keadilan juzriy bukan wadzifi yang merupakan asas keadilan dalam Islam.

2. Maqasid dan Qiym adalah diekstrak secara istiqraie dengan penilaian dalil menyeluruh. Apa yang dilakukan asalah menggunapakai dalil yang teramat umum seperti “rahmat sekalian Alam” dalam semua perkara khusus atas alasan nilai “rahmah” yang ada. Tanpa menggunapakai metodologi yang betul. Kaedah satu dalil ‘nilai’ diaplikasikan kepada semua adalah kaedah barat dalam menetapkan nilai. Sedangkan di dala. islam ma’aalaat mempunyai kaedahnya yang tersendiri.

Wallahu aalam

Apakah perbezaan ‘plurality’ dan ‘pluralism’ ?

Plurality lebih banyak dibahaskan sebagai ‘religious diversity’ yang tidak mewajibkan ‘religious pluralism’ (dari pluralism)

Plurality dalam konteks agama adalah fenomena wujudnya pelbagai agama, manakala pluralism adalah salah satu ideologi mengurus pluraliti.

Dalam pluralism ada aqidah (belief) nya tersendiri, terdapat nilai (value) nya tersendiri dan sistem tersendiri berbeza dengan agama asal yang pelbagai didalam konteks ‘religious diversity’.

Bererti Islam/kristian/hindu/buddha yang diurus secara pluralism didalam satu sistem mempunyai aqidah, nilai, dan sistem yang berbeza dari asolah (keaslian)/ajaran asal agama tersebut

Ini membawa kepada kesimpulan bila Islam/kristian/hindu/buddha menganut pluraslism maka ianya menjadi agama baru (Anis Malik Thoha, 2008, 2019)

Agama baru ini disebut sebagai ‘Islam Liberal’ dalam konteks pluralism diserap ke dalam Islam

Perbezaannya :
1. Aqidah Islam : Allah sahaja tuhan dan selain Allah bukan tuhan, dan difahami dengan menafikan apa-apa bentuk ilah (tuhan yang disembah) selain Allah. Bererti dengan mengiktiraf Allah sebagai tuhan maka kita menafikan keabsahan tuhan yang lain (Silm Wusul Ila Mabahis Ilmu Usul- Alhukkami)

Didalam agama pluralism : tuhan-tuhan ini coexist dan diterima bersama. Yang penting adalah nilai yang dibawa oleh tuhan tersebut. pergi kepada point no 2.

2. Nilai : didalam Islam nilai tertinggi adalah taqwa (Hujurat:13) dan Taqwa semua maklum melaksanakan apa yang Allah suruh dan tinggal yang dilarang.

Taqwa inilah dinilai sebagai akhlak mulia, jika kebaikan dimata manusia tetapi tidak bertaqwa bukanlah akhlak mulia

Sebagai contoh perkahwinan antara pasangan gay yang tidak menzalimi orang lain dengan tujuan membina silaturrahim, ditolak didalam Islam sebagai nilai yang baik dan dinilai berdosa dan tidak berakhlak

Pluralism membawa nilai bahawa subjektif didalam akhlak tanpa mengira prinsip. Mengikut pandangan Yuval Noah Harari (sapiens) cukup sekadar kita sebagai manusia meyakini ianya adalah suatu yang bagus dah memadai (perkara sama diungkap didalam ucapan di Google)

Dan ia dikira sebahagian prinsip equality dan hak asasi manusia, maka gay adalah sama dengan yang lurus, perempuan sama dengan lelaki dari semua segi dsbg

Ini membawa kepada penghapusan prinsip walaupun didakwa hanya sebagai kepelbagaian prinsip

3. Sistem pula membawa kepada agama sekadar ritual keharmonian tanpa melibatkan keabsahan di sudut politik dan ekonomi. Kerana sekiranya satu agama diambil dalam sudut politik atau ekonomi ianya membawa kepada ‘menzalimi’agama lain (Putnam 2007). Malah Harari mendakwa salah satu sebab peperangan yang bertujuan membina empayar adalah kerana kepercayaan ‘monotheism’ dimana menafikan keabsahan agama lain (sapiens)

Maka sistem kenegaraan dan sosial adalah mutlak sekular tanpa unsur keagamaan

Sebuah kepercayaan yang percaya Allah sama taraf dengan tuhan agama lain, taqwa sama dengan equality dan sistem Islam sama dengan sekular, adakah masih layak dipanggil Islam tulen?

Tidakkan sama kaca dan permata

Apa beza antara konsep ‘blank state’ dan ‘fitrah’ ?

The concept of blank state states that humans are born without any ‘program’ or default but are in a vacuum state and after that people think based on day by day experienced.

This is important for the construction of the liberal concept as it leads to the principle of NO PERMISSIONS, WHICH HIS A RELATIVE EXPERIENCE. 

Unlike the concept of Islam, man is given a default ie the concept of fitrah which demands that he think within the framework of Islam, but this is an Islamic argument to those who reject that Hell is the end for those who deny the teachings of Allah. 

Because God has given nature and humanity to seek the direction of life back to God. 

In fact, Yoram Hazony commented that John Locke, Descartes, Hobbes, Spinoza and Kant were living without a family and partly (Locke) lived to selling of people as slaves. 

These are those who form Enlightment Rationalism was a construction of men who had no real experience of family life or what it takes to make it work, he added.

In surah at-tin, it is mentioned that human is the most noble creature of all due to his fitrah, He mentioned ‘ahsani taqweem’ to noted the nobility as human and this is the state of all human being in the beginning, then they fall into the lowest of all creature due to his disobedient to this fitrah.

So Islam reject the idea of blank slate, as fitrah is a the true form of all good in people from the first day of a baby, then their mother or father lead them to stray.